Какво е Портфейл.bg?

Лични и фирмени финанси, семейно счетоводство

Лични и фирмени финанси, семейно счетоводствоПортфейл.bg е уеб-базирано приложение за управление на личните и фирмените финанси и за водене на семейно счетоводство. Потребителят може сам да определя как да разделя приходите и разходите си, да ги въвежда по всяко време, и да използва мощните средства за водене на статистика, прогнозиране и съвети. С помощта на Портфейл.bg всеки може да разбере за какво и кога харчи най-много, може да направи прогноза за бюджета си, да оптимизира разходите си, и много други. Всеки потребител може да използва инструментите на Портфейл.bg по такъв начин, че да следи и оптимизира личните или фирмени финанси според собствените си потребности.

Предназначение и предимства

Предназначение

Лични и фирмени финанси, семейно счетоводство

Портфейл.bg е предназначен както за физически лица, така и за фирми, понеже всички имат приходи и разходи, и всички имат нуждата да ги следят по-подробно и по-лесно. Приложение на Портфейл.bg ще намери всеки, който има желание да оптимизира разходите си, да следи движението на финансите си и да прогнозира паричните си потоци за бъдещи периоди.

Предимства

Лични и фирмени финанси, семейно счетоводство

Средства и инструменти

Портфейл.bg разполага с множество полезни средства, позволяващи удобно управление на Вашето семейно счетоводство, както и на личните и фирмени финанси. Използвайки инструментите според своите нужди, можете да подобрите начина, по който управлявате своите финанси.

Категории

Можете да разделяте своите приходи и разходи в категории, които собственоръчно управлявате. Категориите на приходите и разходите са различни, което позволява гъвкавост при класифицирането на вашите финанси.

Филтри

При разглеждане на вашите финанси или статистики, можете да посочите филтриране по категории, по месеци или по години. Филтрите могат да бъдат полезни ако искате да направите справка за финансите си от дадена категория или период.

Статистика

Можете да разглеждате подробни статистически таблици и графики, даващи информация за определени финанси или за даден период, които вие можете да уточните.

Прогнози

Можете да се възползвате от прогнозите за бъдещ период, базирани на предишна информация. Колкото повече данни сте въвели в системата, толкова по-точна прогноза можете да получите.

Съвети

Можете да оптимизирате разходите си като използвате съветите, които Портфейл.bg ще ви даде, след като известно време въвеждате своите финанси в системата.

Регистрирай се