Как работи?

1. Регистрация

За да използвате Портфейл.bg трябва да имате потребителски профил в сайта. Можете да го създадете лесно и бързо чрез формата за регистрация. След като сте се регистрирали, можете да влезете в сайта, използвайки потребителско име и парола.

2.Създаване на категории

Създайте своите категории. Те се използват, за да организират и класифицират вашите приходи и разходи. Категориите за приходите и разходите могат да се създават и управляват поотделно и по всяко време.

3. Въвеждане на финанси

Управлявайте своите приходи и разходи. Всеки един от тях се характеризира с име, описание, сума, дата и категория. Данните от финансите се използват от специализираните инструменти на Портфейл.bg.

4. Употреба на специализирани инструменти

Подробна статистика, прогнози и съвети – инструменти, с които Портфейл.bg ви улеснява при управлението на личните и фирмени финанси.

5. Управление на финансите

Използвайте средствата, които Портфейл.bg ви предоставя за да управлявате финансите си. Колкото повече актуални данни въвеждате, толкова по-пълноценно ще ви служат специализираните инструменти.